Arbitrator Expert Researcher YC

Yuliya Chernykh

Velkommen til min personlige nettside. Her kan du finne informasjon om mine publikasjoner, forskning og andre aktiviteter.

Jeg er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og førsteamanuensis II hos PluriCourts ved Universitetet i Oslo.

I løpet av de siste femten årene har jeg praktisert, forsket og undervist i internasjonal tvisteløsning. Jeg sitter som voldgiftsdommer i flere internasjonale voldgiftsdomstoler og fungerer som jusekspert for internasjonale voldgiftsdomstoler og nasjonale domstoler. Jeg har studert jus i Ukraina, Sverige, Italia og Norge.

Yuliya Chernykh