Arbitrator Expert Researcher YC

Ekspertise

Jeg fungerer som sakkyndig (expert witness) i internasjonal kommersiell voldgift, internasjonal investeringsvoldgift og statlige / nasjonale domstoler. Mitt fagfelt inkluderer ukrainsk rett, folkerett og internasjonal privatrett.

I ukrainsk rett dekker min kompetanse / ekspertise sivilrettslige, handelsrettslige, selskapsrettslige og lovvalgsrettslige spørsmål, samt prosedyre i forskjellige grener og nivåer av rettsvesenet i Ukraina. Jeg har autorisasjon som advokat i Ukraina fra 2006.

I internasjonal investeringsrett dekker mitt kompetanseområde spørsmål om jurisdiksjon og standarder for investeringsbeskyttelse. Jeg har brukt fire år på empirisk og normativ undersøkelse av avtaletolkning i investeringsvoldgift ved Universitetet i Oslo og mottok en doktorgrad for avhandlingen om samme emne. Jeg forstår samspillet mellom ulike konsepter i internasjonal investeringsrett og investor-statlige kontrakter. Jeg har praktisk erfaring med investeringsvoldgift hvor det ble brukt mellomstatlige traktater som beskytter utenlandske investeringer med Ukraina som avtalepart.

Jeg har fullført et LLM-program ved Stockholms Universitet innen internasjonal kommersiell voldgift, et videreutdanning i internasjonal handelsrett ved International Training Center of ILO, University of Turin and University Institute of European Studies (IUSE), samt en 5-årig juridisk opplæring ved National University of Kyiv-Mohyla Academy i Ukraina.

Ekspertise