Arbitrator Expert Researcher YC

Internasjonal voldgift

Jeg har sittet som medvoldgiftsdommer, eneste voldgiftsdommer eller presiderende voldgiftsdommer i tvister under voldgiftsreglene av the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine (ICAC), the Arbitral Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC), the London Court of International Arbitration (LCIA), the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), the Court of International Commercial Arbitration at the Chamber of Commerce and Industry of Romania, the Vienna International Arbitral Centre (VIAC), the Vilnius Court of Commercial Arbitration (VCCA) og noen andre. Jeg har vært oppnevnt som voldgiftdommer av parter, medvoldgiftdommere og voldgiftsinstitusjoner med sete i Bucureşti, Kiev, London, Stockholm, Paris, Wien, Vilnius og noen andre steder.

Tvistene dekker et bredt spekter av felter. Dette inkluderer luftfart, bank, byggesaker, distribusjon, utstyr, energi, infrastrukturprosjekter, immaterialrett (lisensiering, teknologioverføring), IT, internasjonalt salg, service, forsikring, investering, joint venture, sjøtransport, offentlig-privat partnerskap og sport. De materielle lovene som ble anvendt i disse tvistene inkluderer nasjonal lov i Østerrike, England og Wales, Tyskland, Frankrike, India, Polen, Russland, Romania, Sveits, Sverige, Ukraina og noen andre. Jeg gjennomfører voldgiftsbehandling på engelsk, ukrainsk og russisk. Jeg snakker også flytende norsk.

Siden 2013 har jeg vært Chartered Arbitrator (Chartered Institute of Arbitrators, Storbritannia). Jeg er listet som voldgiftsdommer ved femten voldgiftsinstitutter i Europa og Asia.

Internasjonal voldgift