Arbitrator Expert Researcher YC

Undervisning

Jeg er glad i å dele kunnskap og erfaring. Siden 2007 har jeg undervist for studenter og praktiserende jurister i Europa og andre deler av verden.

Nedenfor kan du finne universitetsemner som jeg har undervist i (i forskjellige perioder):

Som medlem av the Approved Faculty List of the Chartered Institute of Arbitrators (Storbritannia) underviste jeg også i internasjonal voldgift for praktiserende jurister i Athen, Brussel, Genève, Kiev, London, Paris, Rio de Janeiro, Vilnius og Warszawa. Som gjesteforeleser underviser jeg i internasjonal voldgift for LL.M. Program i internasjonal kommersiell voldgift ved universitetet i Stockholm. Jeg gjennomført også ekstern sensur for Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. I 2016-2018 gjennomgikk jeg kurs i universitetspedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Undervisning