Arbitrator Expert Researcher YC

Forskning

Generelt sett er forskningen min knyttet til spørsmål rundt tolkningen av juridiske tekster (avtaletolkning, traktattolkning og tolkning av lovregler) og skjæringspunktene mellom nasjonal rett og folkerett i internasjonal tvisteløsning.

Jeg er også interessert i internasjonal kommersiell rett, internasjonal handelsrett, juridisk historie og teori. Ukrainsk sivil og kommersiell rett fanger fortsatt oppmerksomheten min, først og fremst fra et komparativt perspektiv i forhold til andre lover som tilhører både common law og civil law-rettsfamilien.

Som gjesteforsker og forsker, har jeg forsket ved flere forskjellige universiteter og forskningssentre, inkludert:

For tiden jobber jeg med en monografi om avtaletolkning i investeringsvoldgift ved Universitetet i Oslo (PluriCourts). Jeg forsker også på forskjellige spørsmål knyttet til oppgjørsavtaler i internasjonal voldgift.

Jeg er medlem av the ISDS Academic Forum.

Forskning